Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του δικαστηρίου

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μετά την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων από 1ης Ιουνίου 2020, ορίζουμε τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, ως ακολούθως:

1. Συστήνεται ως αναγκαία η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, δικηγόρους και διαδίκους.

2. Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων.

3. Στην αίθουσα συνεδριάσεως του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται άνω των δέκα ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των γραμματέων) κατ΄ ανώτατο όριο.

Λάρισα 2.6.2020

Η Πρόεδρος

που διευθύνει το Δικαστήριο

Άννα Κοντού

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.