146/2016 ΜονΕφΛαρ (έγγραφη η συμφωνία εκχώρησης ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής – προσύμφωνο – αθέτηση αυτού)

146/2016 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελευθερια Σαργκάνη, Λεων. Γκότης   Για την έγκυρη προσωρινή ή οριστική εκχώρηση από μεμονωμένο παραγωγό σε άλλον, μερικά ή ολικά, των βεβαιωμένων ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής (καπνού), αναγκαία, με ποινή ακυρότητας, έγγραφη συμφωνία των μερών, περιλαμβάνουσα παραπομπή στη βεβαίωση ποσόστωσης παραγωγής, και εμπρόθεσμη υποβολή για καταχώριση στην αρμόδια αρχή. Καταρτισμένη σύμβαση […]

125/2016 ΜονΕφΛαρ (ο προσωπικός λόγος απαλλαγής απο την ποινή του ΠΚ δεν εφαρμόζεται και στις αξιώσεις του ΑΚ)

125/2016 Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Χρ. Τσιαμπαλής, Κων. Ευθυμίου   Κατά τον ΠοινΚωδ επί απλής ή όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και εξύβρισης, απαλλαγή υπαιτίου από την ποινή, αν παρασύρθηκε στις πράξεις από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας αμέσως προηγούμενης ιδιαίτερα σκληρής και βάναυσης (και όχι ανάρμοστης) πράξης του παθόντος εναντίον ή ενώπιόν του, δίχως να αίρεται το […]

113/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη τράπεζας κατά το νόμο περί καταναλωτών – δε θεωρείται καταναλωτής ο έμπειρος επενδυτής – επενδυτικές συμβάσεις – υποχρεώσεις κατά την καλή πίστη – λήψη υπόψη μαγνητοφωνημένων συνομιλιών)

113/2016 Πρόεδρος: Ηλίας Τουλίγκος Δικηγόροι: Γεώρ. Σουμέλας, Αντ. Τίγκας, Στεφανία Τριγώνη   Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως νόμου, αδιαφόρως συναίνεσης των προσώπων που αφορά και αδικοπραξία επί παράβασής του. Αποζημιωτική ευθύνη Τράπεζας και κατά το νόμο περί καταναλωτών επί μη κατάλληλης πληροφόρησης, έναντι όσων συμβάλλονται εκτός των επαγγελματικών τους σχέσεων, ενώ ο […]

108/2016 ΜονΕφΛαρ (ρυμουλκούμενο τρέϊλερ – αποσύνδεσή του απο το ρυμουλκό – υποχρέωση ασφ. εταιρίας)

108/2016 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Χρ. Βουτσέλας, Νικ. Ακρίβος   Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού οχήματος ρυμουλκούντος τρέϊλερ που αποσυνδέθηκε από το ρυμουλκό και αιφνίδια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα προσκρούσαν σε αντιθέτως κινούμενο. Το ρυμουλκούμενο θεωρείται αυτ/το, έστω και αν είχε αποσυνδεθεί κατά το χρόνο του ατυχήματος από το ρυμουλκό. Υποχρέωση ασφ. εταιρίας για αποζημίωση παθόντος, καίτοι […]

434/2015 ΜονΕφΛαρ (επιτρεπτός ανατοκισμός – επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων απαιτήσεων μετά την πρωτόδικη συζήτηση – τρόπος προσδιορισμού δικ. εξόδων)

434/2015                                                              Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Ιωαν. Διαμαντής   Επιτρεπτός ανατοκισμός αν συμφωνηθεί ή ζητηθεί με αγωγή, εφόσον όμως καθυστερούνται τόκοι τουλάχιστον ενός έτους (ή μίας χρήσης για το Δημόσιο), με αίτημα την επιδίκαση από την επίδοση της αγωγής αφού ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν. Επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων αιτήσεων […]

378/2015 ΜονΕφΛαρ (εφαρμογή ν. 4072/2012 – λύση Ο.Ε. με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο – αίτηση αποκλεισμού εταίρου)

378/2015                                                               Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ιουλία Αγγελακοπούλου, Χριστίνα Χλαπανίδα   Εφαρμογή ν. 4072/2012 στις ΟΕ που κατά τη δημοσίευσή του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή πτώχευση. Ισχύς καταγγελίας ως λόγου λύσης προσωπικής εταιρίας αν προβλέπεται στο καταστατικό, στο οποίο μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης. Λύση ΟΕ, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με δικ. απόφαση […]

351/2015 ΜονΕφΛαρ (τεχνική επίβλεψη βιομηχανίας – ευθύνη ν.π. για πράξεις εκπροσώπων του – εργατικό ατύχημα εκ της δημιουργίας συνθηκών πρόσφορων για αυτό – αποζημίωση μόνο επί δόλου ή μη τήρησης διατάξεων περί όρων ασφαλείας)

351/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Χρυσάνθη Φραγγίδη, Ευάγγ. Χατζής, Ανδρ. Βρόντος   Υποχρέωση μηχανικού για λήψη και τακτικό έλεγχο μέτρων ασφαλείας κατά την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανίας σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια, όχι όμως και για μη νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση, εξαιρεθείσα από την άδεια. Ευθύνη ν.π. για πράξεις ή παραλείψεις εκπροσωπευτικού οργάνου κατά την άσκηση […]

266/2015 ΜονΕφΛαρ (οι προτάσεις ως προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης – κοινός τραπεζικός λογαριασμός – ανάληψη όλου του ποσού απο ένα δικαιούχο – ευθύνη τράπεζας)

266/2015                                                               Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Ανδρ. Χατζηλάκου   Προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης στη συζήτηση η εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων και όχι το περιεχόμενο αυτών (όπως αν αφορούσε όχι την ένδικη αλλά αντίθετη αγωγή). Κίνηση προθεσμίας εναντίον και του επιδίδοντος δικόγραφο. Δικαίωμα κοινωνών, αναλόγως των μερίδων, στους καρπούς και ωφελήματα του κοινού. Συλλογική διοίκηση κοινού, […]

261/2015 ΜονΕφΛαρ (θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα επί περιορισμού κύκλου εργασιών – ισχύς ΣΣΕ μόνο σε εργαζόμενους σε αδειοδοτημένους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς)

261/2015 Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Νικ. Παπαπέτρος, Αμφιτρίτη Καραβίδα   Δυνατότητα εργοδότη, επί περιορισμού του κύκλου εργασιών που καθιστά ασύμφορη την απασχόληση μέρους του προσωπικού, αντί καταγγελίας, να θέσει μονομερώς μισθωτούς σε διαθεσιμότητα με έγγραφη δήλωση κατόπιν διαβούλευσης, χωρίς ανάγκη κοινοποίησής της σε Αρχές, και κατά το χρόνο προειδοποίησης καταγγελίας, αρκεί να μην είναι καταχρηστική. […]

251/2015 ΜονΕφΛαρ (παράσυρση οχήματος απο τρένο σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση – υπαιτιότητα οδηγού – συνυπατιότητα ΟΣΕ λόγω μη σήμανσης)

251/2015                                                                       Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Βασιλική Μηνιά, Στεφ. Καραγεώργος, Ιωάν. Ζιάγκας, Αθαν. Ματράκης, Κίμων Κυριακού, Ελένη Ματράκη   Παράσυρση οχήματος από τρένο. Υπαιτιότητα έμπειρου οδηγού φορτηγού, που αν και γνώριζε την αφύλακτη ισόπεδη επικίνδυνη διάβαση, τη δυσκολία κίνησης του έμφορτου οχήματός του και τη μικρή ορατότητα σε σχέση με τα τρένα, δεν επέδειξε αυξημένη προσοχή […]

249/2015 ΜονΕφΛαρ (αγωγή υπερωριών – αοριστία – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασία)

249/2015                                             Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Βασ. Κούτας, Κων. Τάσιος   Επί αγωγής εξ υπερωριών ανάγκη μνείας της διάρκειας ημερήσιας απασχόλης επί υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, δυνατός δε προσδιορισμός των ωρών και κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα ή μήνα. Αοριστία αγωγής επί μη μνείας των ωρών πραγματικής εργασίας ως φορτοεκφορτωτή προς (εκ)φόρτωση εμπορευμάτων […]

241/2015 ΜονΕφΛαρ (εμμεση ηθική βλάβη – μη αποκαταστέα – τραυματισμός ενώπιον συγγενικού προσώπου – άμεση ηθική βλάβη)

241/2015                                                                                       Πρόεδρος: Χαρ. Μαυρίδης Δικηγόροι: Σπυρ. Κρίκος – Γεώρ. Βέβης, Χρ. Μπραζιώτης   Μη αποκαταστατέα η έμμεση ηθική βλάβη και δη τρίτων έστω και αν αυτοί, λόγω στενού συγγενικού δεσμού με τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο όπως οι γονείς παθόντος τέκνου. Αντίθετα όταν ο σοβαρός τραυματισμός του παθόντος συμβαίνει ενώπιον συγγενικού του προσώπου […]

218/2015 ΜονΕφΛαρ (υποκατάσταση αναδόχου σε δημόσιο έργο – ρύθμιση σχέσεων εργολάβου με υπεργολάβο – εργατικό ατύχημα – ηθική βλάβη)

218/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Ιωάν. Μπαλασούλης, Μαρία Κακαράντζα, Νικολέτα Μπασδέκη, Βάϊα Σακελλαρίδη – Θωμάς Παπαλιάγκας   Επί δημοσίων έργων, υποκατάσταση αναδόχου από άλλον κατόπιν τήρησης νομίμων όρων και έγκρισης από το φορέα κατασκευής, άλλως κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. Υποκατάσταση μόνο κατά το στάδιο εκτέλεσης έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης, με μεταβίβαση των εκ […]

27/2015 ΜονΕφΛαρ (ένσταση επιταγής «ευκολίας» – παραβίαση εγκυκλίου της τράπεζας δεν καθιστά αυτή κακόπιστη)

27/2015                                   Πρόεδρος: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Γεώρ. Χατζηαναγνώστου, Ευάγ. Κατσαβός   Προσωπική η ένσταση της επιταγής «ευκολίας», που εκδίδεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς διευκόλυνση του λήπτη και θεμελιώνει την ένσταση περί αχρεωστήτου. Οι εγκύκλιοι τραπεζών δεν δημιουργούν νομική δέσμευση για ενδελεχή έλεγχο των εσωτερικών σχέσεων ενεχυραστών και οφειλετών, η δε παραβίασή τους δεν καθιστά τη […]

103/2016 ΤρΕφΛαρ (αδικοπρακτική απάτη – μη απαραίτητη η σύνδεση ζημίας με ωφέλεια του δράστη – αναγκαίος δόλος επί απο κοινού τέλεση – παραγραφή χρη,ατιστηριακών συναλλαγών – συρροή συμβατικής με αδικοπρακτική ευθύνη)

103/2016                                 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Ιωάν. Πούλιος, Δημ. Κατσαρός   Επί αδικοπρακτικής απάτης, η ψευδής παράσταση μπορεί να αφορά μελλοντικό γεγονός ή απόκρυψη κρίσιμων γεγονότων, χωρίς ανάγκη σύνδεσης της ζημίας με ωφέλεια του δράστη αφού μπορεί να αφορά και τρίτον. Αδιάφορο το είδος πλάνης, αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο δήλωσης ή […]

96/2016 ΤρΕφΛαρ (ευθύνη κληρονόμου επ’ ωφελεία απογραφής – συνέπειες αγωγής κατ’ αυτού)

96/2016                                   Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Στεφ. Καραγεώργος, Θεοφάνης Μπέκας   Ευθύνη κληρονόμου επ’ ωφελεία απογραφής για χρέη κληρονομίας μόνο ως το ενεργητικό της και όχι με την ατομική του περιουσία. Η ανεπάρκεια κληρονομιαίας περιουσίας για ικανοποίηση κληρονομικών δανειστών δεν επηρεάζει τη νομιμοποίηση του κληρονόμου επί κατ’ αυτού αγωγής επιδίκασης, ούτε τη βασιμότητά […]

94/2016 ΤρΕφΛαρ (έλλειψη κλήτευσης – ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ταυτόχρονα σε πλείονες πόλεις την ίδια ημέρα και ώρα)

94/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Ηλίας Τουλίγκος Δικηγόροι: Γεώρ. Χατζηαναγνώστου, Μαρία Σωτηρίου   Έλλειψη νόμιμης κλήτευσης και μη λήψη υπόψη, ούτε ως δικ. τεκμηρίων, ενόρκων βεβαιώσεων, αφού οι αντίδικοι κλήθηκαν να παρασταθούν ταυτοχρόνως σε πλείονες διαφορετικές πόλεις την ίδια ώρα και ημερομηνία.   {…} Από την επανεκτίμηση των ένορκων καταθέσεων … εξαιρουμένων των υπ’ αριθ. […]

90/2016 ΤρΕφΛαρ (αδικοπραξία με παράλειψη επί υποχρέωσης προφύλαξης – ευθύνη προστήσαντος -υποπρόστηση)

90/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Αναστασία Κουκουτιανού, Ανδρ. Χατζηλάκος, Ιωάν. Καλλιακμάνης, Λεων. Βασιλόπουλος   Επί αδικοπραξίας παράνομη η παράλειψη επί υποχρέωσης προφύλαξης του προσβληθέντος δικαιώματος, απορρέουσας από νόμο, δικαιοπραξία ή την καλή πίστη, και δη όταν με προηγούμενη πράξη δημιούργησε κάποιος κατάσταση επικινδυνότητας, χωρίς να λάβει μέτρα για αποτροπή του κινδύνου. Διάκριση […]

86/2016 ΤρΕφΛαρ (προσβαλλόμενα κεφάλαια απόφασης επί αναιρέσεως -αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας, λόγω εικονικότητας – ανάκληση δωρεάς αιτία θανάτου – ακυρότητα)

86/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Κων. Παπαδόπουλος, Νικ. Παπαπέτρου   Αναίρεση απόφασης κατά τα κεφάλαια στα οποία αφορά ο δεκτός γενόμενος λόγος καθώς και τα με αυτά αρρήκτως συναπτόμενα. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας, λόγω εικονικότητας, συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου αιτία πώλησης από την ενάγουσα στην εναγόμενη, ενώ πρόθεσή τους ήταν η σύναψη μετακλητής αιτία […]

82/2016 ΤρΕφΛαρ (απόδειξη δημοσίων εγγράφων – προσβολή εγγράφου ως πλαστού)

82/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Νικ. Εμμανουηλίδης, Αργυρούλα Τσακανίκα   Δημόσια έγγραφα τα συντασσόμενα κατά τους νόμιμους τύπους από λειτουργικά και καθ’ ύλην αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή ασκούντα δημόσια υπηρεσία. Πλήρης απόδειξή τους έναντι όλων ως προς τα επιχειρηθέντα από ή ενώπιον του συντάκτη τους αλλά δυνατότητα προσβολής ως πλαστών κατά τη […]

50/2016 ΤρΕφΛαρ (αμοιβή ή αποζημίωση μελών ΔΣ της ΑΕ)

50/2016[1] Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγήτρια: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Δημ. Γίτσας – Πέτρος Δημοβέλης, Μαρία Γαλλιού   Καταβολή υπό ΑΕ στα μέλη του ΔΣ κάθε άλλης (εκτός της συμμετοχής στα κέρδη) αμοιβής ή αποζημίωσης μη οριζόμενης κατά ποσό στο καταστατικό, κατόπιν ειδικής απόφασης της τακτικής ΓΣ, όπως όταν ο καθορισμός της περιέχεται ως ειδικό θέμα της […]

15/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή αποζημίωσης κατά Τράπεζας – έκταση εγγύησης επί αλληλόχρεου λ/σμού – απάτη δικαστηρίου)

15/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαπδημητρίου Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δήμητρα Μαραθιώτου, Αικατερίνη Χριστοδουλάκη – Σπυρ. Τσαντίνης   Αγωγή αποζημίωσης κατά Τράπεζας (και υπαλλήλων της) που ενάντια στα χρηστά ήθη προέβη σε έκδοση δ/γής πληρωμής για εξοφληθείσα απαίτηση και δι’ αυτής σε επιβολή προσημειώσεων και κατάσχεσης. Η πρωτόδικη απόφαση επί αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής του ενάγοντος που αναγνώρισε […]

6/2017 ΕιρΛαρ (εκουσία β’ ) (προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς – επαγωγή σε ανίκανο – αναστολή προθεσμίας – μη νόμιμο αίτημα περί αναγνώρισης αναστολής της προθεσμίας – κατα τόπο αρμοδιότητα)

6/2017 (Εκουσία Β) Ειρηνοδίκης: Γεωργία Κωτούλα Δικηγόροι: Ανθή Βακράτσα   Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδίκια την κληρονομία προσωρινά αφού έχει δικαίωμα αποποίησης, ανεξάρτητα από τον γενεσιουργό λόγο της κληρονομικής διαδοχής. Αποποίηση κληρονομίας, με ποινή ακυρότητας, σε αποκλειστική τετράμηνη προθεσμία (με εξαίρεση δύο περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους, δηλαδή αν ο κληρονομούμενος είχε την […]

184/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – χρόνος υπολογισμού οφειλών – έννοια κύριας κατοικίας)

184/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου Δικηγόροι: Ανδρ. Χατζηλάκος, Σταυρούλα Γκούμα, Παν. Γκορτσίλας   Επί αίτησης ρύθμισης χρεών φυσικού προσώπου, υπολογισμός τους με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Επί […]

84/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – μη δυνατή διαταγή εκποίησης αγρού που αποκτήθηκε με προσύμφωνο)

84/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου Δικηγόροι: Άγγ. Γιουρέλης Επί αίτησης ρύθμισης οφειλών, μη δυνατή διαταγή εκποίησης αγρού που αναφέρει η αιτούσα ως δικό της, αφού το παραχωρητήριο είναι στο όνομα τρίτου που ανέλαβε με προσύμφωνο να το πωλήσει και μεταβιβάσει σε αυτήν και συμφωνήθηκε ότι το οριστικό συμβόλαιο θα συνταχθεί μετά την έκδοση και […]

73/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – μη πτωχευτική ικανότητα – συμμετοχή σε ΟΕ – ανακριτικό σύστημα)

73/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Πολυξένη Μπράβου Δικηγόροι: Γεώρ. Μπαρτζώκης, Μαρία Σωτηρίου   Αίτηση ρύθμιση χρεών από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, τέτοια δε έχουν τα πρόσωπα που έχουν εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτούν κατά το υποκειμενικό (ουσιαστικό) σύστημα εφόσον ενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Η ομόρρυθμη εταιρία κρίνεται κατά το ουσιαστικό σύστημα […]

18/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (αίτηση αποσφράγισης ακινήτου μετά απο θάνατο μισθωτή)

18/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Νικ. Σαρηγιάννης Δικηγόροι: Νικ. Κουφοδήμος   Αίτηση αποσφράγισης διαμερίσματος, που είχε σφραγιστεί κατόπιν δικαστικής απόφασης μετά το θάνατο εντός αυτού του μόνου, χωρίς οικογένεια, διαμένοντος μισθωτή. Έννομο συμφέρον του αιτούντος, ως μοναδικού ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του διαμερίσματος, για αποσφράγιση αυτού προς περαιτέρω αξιοποίησή του. Κρίση ότι η διατήρηση της σφράγισης δεν […]

190/2015 ΕιρΛαρ (τακτική) (πώληση – παρέκταση αρμοδιότητας – αποδεικτική δύναμη ανυπόγραφων παραστατικών)

190/2015 (τακτική)                                                 Ειρηνοδίκης: Αικατερίνη Σπυρέλλη Δικηγόροι: Αστ. Λιάπης, Χρ. Πούλιος   Αγωγή οφειλομένου τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης. Επί συμφωνίας των διαδίκων για παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας, αποκλειστική αρμοδιότητα του με τη συμφωνία οριζομένου δικαστηρίου και δικαίωμα προβολής ένστασης κατά τόπον αναρμοδιότητας αν η διαφορά υπαχθεί σε άλλο. Η μνεία στα επίδικα τιμολόγια του […]

14/2015 ΕιρΛαρ (τακτική) (ειδικές συμβάσεις ιατρών κατά το ν.δ. 1024/72 – χορήγηση νοσοκομειακού επιδόματος – μονάδες α΄θμιας και β΄θμιας φροντίδας – παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων κατά ΙΚΑ)

14/2015 (Τακτική) Ειρηνοδίκης: Χριστίνα Αρκούδα Δικηγόροι: Παναγιώτα Χριστοφορίδου, Νικ. Κολοκυθόπουλος, Ελένη Άγγου   Μεταφορά Κλάδου υγείας του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ, που συνεχίζει ως καθολικός διάδοχος τις δίκες χωρίς διακοπή. Κατά το 10 του ν.δ. 1204/1972, κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή σύναψη ειδικών συμβάσεων με θεράποντες ιατρούς ειδικοτήτων για αόριστο χρόνο, η δε με νόμο μισθολογική εξομοίωση με […]

44/2017 ΜονΠρΒολ (σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία ή σύμβαση των συγκυρίων – ορισμός «οικοπέδου» – ανακοπή λόγω συνένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών)

44/2017  (Ειδική) Πρόεδρος: Γεώρ. Καραγιάννης Δικηγόροι: Νικ. Νάνος, Αναστ. Κότσιρας     Σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου του κυρίου του οικοπέδου ή με σύμβαση όλων των συγκυριών αυτού διά συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφής. Ως «οικόπεδο», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.δ. 1024/1971, νοείται το όλο ακίνητο που περιλαμβάνει […]

485/2015 ΜΕφΛαρ (ισχύς αποφάσεων ασφ. μέτρων – δυνατότητα δικάζοντος την κύρια υπόθεση δικαστηρίου να τη μεταρρυθμίσει – ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλητευση αντιδίκου)

485/2015                                                                       Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Αικατερίνη Κωστοπούλου, Δημ. Γούσης   Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφ. μέτρων δίχως επιρροή στην κυρία δίκη και δυνατότητα ανάκλησής τους από το εκδόσαν δικαστήριο. Δυνατότητα δικάζοντος την κύρια υπόθεση δικαστηρίου, και του Εφετείου, κατόπιν αίτησης έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου υποβαλλόμενης είτε σε στάση δίκης για την εκκρεμή κυρία υπόθεση είτε και […]

473/2015 ΜΕφΛαρ (μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης – αναστολή εφαρμογής του αρθ. 29 ν. 4024/2011)

473/2015                                                            Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Δημ. Κοντογιάννης, Αντων. Ξηρός   Οι μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι μισθολογικές αποδοχές ρυθμίζονταν στο παρελθόν με ΣΣΕ. Με το ν. 4024/2011 επιβολή στο δημόσιο τομέα μισθολογικών περικοπών με σταδιακή αναφορά στο χρόνο εφαρμογής τους, στον οποίον τομέα υπάγονται ρητά […]

457/2015 ΜΕφΛαρ (ακυρότητα σύμβασης εργασίας κομμωτή χωρίς επαγγελματική άδεια – ακυρότητα και επί έλλειψης βιβλιαρίου υγείας – απλή σχέση εργασίας – υπερημερία εργοδότη – αυθαίρετη αποχή μισθωτού)

457/2015                                                         Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Νικ. Κουμαντζέλης, Σταυρούλα Γκούμα   Ακυρότητα της καταρτιζόμενης μετά την 4.7.1994 σύμβασης εργασίας κομμωτή χωρίς επαγγελματική άδεια. Ακυρότητα σύμβασης εργασίας απασχολούμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί έλλειψης βιβλιαρίου υγείας ή περιοδικής θεώρησής του. Επί απλής σχέσης εργασίας, αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες ή την καταγγέλλει χωρίς αποζημίωση […]

440/2015 ΜΕφΛαρ (πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προς κτήση εμπειρίας «stage» – μη εφαρμογή πδ 164/2004 – επί άκυρης σύμβασης εργασίας αναζήτηση αμοιβής κατά τον αδικ. πλουτισμό)

440/2015                                                                                                                          Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Βασ. Ασημακόπουλος, Βασ. Κωστής, Επιστήμη-Μαρία Μουστακάτου   Ορισμένου χρόνου η σύμβαση πρόσληψης υπαλλήλων στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ προς κτήση εμπειρίας (συμβάσεις stage). Μη εφαρμογή πδ 164/2004 (για απαγόρευση και όρους μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου) στις σχέσεις μαθητείας, ως και σε συμβάσεις του άνω προγράμματος. […]

438/2015 ΜΕφΛαρ (εργατικό ατύχημα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ – ψυχική οδύνη – ευθύνη εργολάβου για λήψη μέτρων ασφαλείας)

438/2015                                                                           Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Αλέξ. Χριστοδούλου, Αχιλ. Αργυρίου, Στυλ. Σταφυλάκης, Δημ. Νάρης   Επί παθόντος εξ εργατικού ατυχήματος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, απαλλαγή εργοδότη από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση, όχι όμως και για ικανοποίηση ψυχικής οδύνης εφόσον υπάρχει πταίσμα αυτού ή των προστηθέντων. Ο εργολάβος μη προστηθείς του εργοδότη, εκτός αν ο τελευταίος επιφύλαξε για […]

437/2015 ΜΕφΛαρ (διακοπή παραγραφής – επανέγερση αγωγής – τελεσιδικία με σιωπηρή παραίτηση απο τα ένδικα μέσα – αναπροσαρμογή μισθώματος δυν . αρ. 288 και 388 ΑΚ)

437/2015                                                                   Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Αθαν. Χαρμάνης, Ειρήνη Κάππα – Βασ. Σοφιώτης   Παραγραφή (και αποσβεστική προθεσμία) διακοπείσα με αγωγή θεωρείται σα να μη διακόπηκε επί παραίτησης ή τελεσίδικης απόρριψης για λόγους δικονομικούς, επί επανέγερσης όμως αγωγής με ίδια ιστορική και νομική αιτία σε έξι μήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την […]

436/2015 ΜΕφΛαρ (αξίωση διατροφής πρώην συζύγου – κρίση περί δυνατότητας κάλυψης αναγκών με ρευστοποίηση περιουσίας)

436/2015                                                                                                                          Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Αθαν. Χαρμάνης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος   Αξίωση διατροφής πρώην συζύγου επί ανεπάρκειας εισοδημάτων ή περιουσίας του και, επιπροσθέτως, αδυναμίας έναρξης ή συνέχισης επαγγέλματος ή ύπαρξης λόγων επιείκειας κατά το χρόνο έκδοσης διαζυγίου. Απαιτείται ευπορία του υπόχρεου και απορία του δικαιούχου διό μπορεί, ενόψει συνθηκών, να δικαιούται διατροφής ο πληρών μία […]

435/2015 ΜΕφΛαρ (βεβαίωση παράβασης δικ. απόφασης – απλή σχέση εργασίας – αποζημίωση – ένορκες βεβαιώσεις προς αντίκρουση ισχυρισμών – διαδοχικές συμβάσεις έργου και όχι εργασίας ορισμένου χρόνου)

435/2015                                                                         Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Κων. Πίσπας, Στ. Λυμπερδόπουλος   Στην περίπτωση του 946 παρ. 1 ΚΠολΔ (αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης) δεν απαιτείται, όπως στο 947 ΚΠολΔ (παράλειψη ή ανοχή), βεβαίωση της παράβασης της απόφασης με νέα δικαστική απόφαση και καταδίκη στη χρηματική ποινή καθόσον η καταδίκη χώρησε με την αρχική απόφαση που υποχρέωσε σε εκτέλεση […]

410/2015 ΜΕφΛαρ (αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής ή υπηρεσιών από το θανατωθέν τέκνο)

410/2015                                                                 Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ιωάν. Σαμαράς, Κων. Σταθόπουλος   Διαζευκτικό δικαίωμα αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής ή υπηρεσιών από το θανατωθέν τέκνο. Υποχρέωση τέκνου που αποτελεί μέλος του οίκου των γονέων του και ανατρέφεται ή διατρέφεται από αυτούς προς παροχή ανάλογων υπηρεσιών, αδιαφόρως αν όντως τις παρείχε, αρκεί ότι η υποχρέωση παροχής θα γεννηθεί στο […]

401/2015 ΜΕφΛαρ (αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού σε παραβίαση εκ δεξιών προτεραιότητα – χρηματική ποινή επί προφανώς αβάσιμης αγωγής ή μη καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης)

401/2015                                                                   Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Τριανταφυλλιά-Μαρία Σταθάκη, Θωμάς Τσιρογιάννης, Θεόδ. Κανελλής, Φωτεινή-Νεκταρία Γελαγώτη   Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού που εισήλθε σε χωρίς σήμανση διασταύρωση ανέλεγκτα δίχως να παραχωρήσει προτεραιότητα στο εκ δεξιών φορτηγό, Άνευ σημασίας ο με απόφαση κοινοτικού συμβουλίου ορισμός οδού προτεραιότητας, αφού αυτή ισχύει από την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, σηματοδοτών ή διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα. […]