Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Λ. σε σώμα

18.03.2011 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. που συνεκλήθη από τον πρόεδρό του κ. Δημήτρη Κατσαρό προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, συνεδρίασε την 17.03.2011 και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξέλεξε τους κ.κ. Χρήστο Νότα ως Αντιπρόεδρο, Τρύφωνα Τσάτσαρο ως Γενικό Γραμματέα και Αντώνιο Γραβάνη ως Ταμία του Δ.Σ.Λ. ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση Δ.Σ. [2ήμερη αποχή Δ.Σ.Λ. 27/28.05.10 και έκτακτη Γ.Σ. 01.06.10]

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ., το οποίο συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση την 18.05.2010 λόγω των ραγδαίων αρνητικών εξελίξεων που έχουν δρομολογηθεί για τον δικηγορικό κλάδο, με την υπαγωγή των δικηγορικών υπηρεσιών σε καθεστώς ΦΠΑ, τις ρυθμίσεις για το χρόνο κτήσης – φορολόγησης του εισοδήματος, για άνοιγμα του υποτίθεται «κλειστού» επαγγέλματος […]