Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 22.06.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 20 Ιουνίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 559

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε στις 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ:

1. Aνακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.
• Γ.Σ. ΛΕΔΕ 10-06-2017.
• Συνεδρίαση Ολομέλειας Πρωτοδικείου. 
• Διάφορα θέματα.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γραφείου Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ Λάρισας για δωρεά εξοπλισμού (2 εκπαιδευτικών προπλασμάτων – κούκλες). Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γενικός Γραμματέας.

3. Αναφορά – Αίτηση Φ.Γιαννούλα, Α. Ανδριτσόπουλου, Ι. Γιαγλάρα, Β. Μπαμπουκλή και Φ.Γκάγκα, Συμβούλων του Δ.Σ.(διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων σε διεξαγωγή εκλογών Σωματείων).

4. Αναφορά – Αίτηση Α. Ανδριτσόπουλου, Ι. Γιαγλάρα, Β. Μπαμπουκλή, Φ.Γκάγκα, Φ. Γιαννούλα Συμβούλων του Δ.Σ. (αθέμιτη επαγγελματική προβολή δικηγορικού γραφείου Αθηνών).

5. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ