Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την 17.04.2018 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ 
O Σ

Λάρισα 16 Απριλίου 2018

Aριθμ. πρωτ.  289

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 17 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με ΘΕΜΑΤΑ:

1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση κ. Προέδρου.

2) Υπηρεσιακά θέματα.

3) Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης.

4) Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων οδηγία 2016/679 (GDPR). Εισηγητής ο κ. Φώτης Αστερίου

5) Εκδήλωση Δ.Σ.Λ. στις 27.4.2018 με θέμα «Κανονισμός και συμμόρφωση». Εισηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Βελησσαρίου.

6) Οργανόγραμμα ιστότοπου Δ.Σ.Λ. Εισηγητής ο Διαχειριστής του ιστότοπου κ. Φώτης Γιαννούλας.

7) Επιστολή Προέδρου ΙΝΚΑΔΙΛ με θέμα «Πρωτοβουλίες εξοικείωσης των Δικηγόρων με το θεσμό της Διαμεσολάβησης».

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ