Έκτακτη πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Δ.Σ. – 13.10.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 13 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 819

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα 13 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ:

«Δολοφονία συναδέλφου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ