Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 21.12.2016

SEqVIPn - Imgur

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                          Λάρισα 20 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 771

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε στις 21  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.

2. Προϋπολογισμός 2017. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας ΔΣ.

3. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ