Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την 05.06.2018 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

                                                                                  Λάρισα 4 Ιουνίου  2018
Aριθμ. πρωτ.  413.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

 

Καλείστε στις 5 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.  Ανακοινώσεις-Ενημέρωση κ. Προέδρου.

2.  Συμμόρφωση του Συλλόγου στον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων – Σεμινάρια.

3.  Οικονομική Ενίσχυση του Συλλόγου Αθλουμένων Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για μείωση της τιμής πώλησης του βιβλίου «ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Λ. – 1ΟΣ  ΤΟΜΟΣ».

5.  Καταστροφή H/Y που βρίσκονται στα ακροατήρια του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.

6.  Εισήγηση επί των προτάσεων των Τραπεζών για τα POS των συναδέλφων

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ