Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 14.02.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                 Λάρισα 13 Φεβρουαρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 140

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε στις 14  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ :

Διαδικασία διατύπωσης της επιφύλαξης των συναδέλφων για τις καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ