Ενημερωτικό σημείωμα για συνεδρίαση Δ.Σ. – 14.02.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 14 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Διαδικασία διατύπωσης της επιφύλαξης των συναδέλφων για τις καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ.  

________________________________________________

 

-Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, οΠρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κατσαρός, προέβη σε ενημέρωση αναφορικά με:

α) Τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης του ΔΣΛ για το επίκαιρο και σοβαρό θέμα της κατάρτισης των δασικών χαρτών, στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Δημήτριος Παπαστερίου, η οποία θα λάβει χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του προσεχούς Μαρτίου.

β) Τη δραστηριοποίηση στην περιοχή μας γραφείου «διευθέτησης δανείων υπερχρεωμένων», η οποία μπορεί να υποκρύπτει αντιποίηση δικηγορίας. Αποφασίστηκε ομόφωνα η επίδοση εξωδίκου οχλήσεως μετά διαμαρτυρίας και επιφυλάξεως.

γ) Έρευνα αγοράς βιβλιοπωλείων για τη διάθεση του α’ τόμου της Ιστοριογραφίας του ΔΣΛ. Αποφασίστηκαν ομόφωνα οι όροι διάθεσης του βιβλίου σε βιβλιοπωλεία.

 

-Επί του θέματος ημερησίας διάταξης,ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κατσαρός αναφέρθηκε στις αποφάσεις της πρόσφατης Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, περί δικαστικής προσβολής των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν4387/2016 (ασφαλιστικού νόμου), λόγω αντισυνταγματικότητας αυτών αλλά και επειδή επιπροσθέτως, αφορούν πλημμέλειες της νομοθετικής εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας ειδικής επιτροπής που συστήθηκε από την Ολομέλεια και η οποία προβλέπει:

  1. Κατάθεση αίτησης ακύρωσης του Ασφαλιστικού Νόμου εκ μέρους των Δικηγορικών Συλλόγων και των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  2. Άσκηση προσφυγών εκ μέρους ενδιαφερόμενων δικηγόρων ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (με την υποστήριξη των κατά τόπο Δικηγορικών Συλλόγων).
  3. Επίδοση εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης των δικηγόρων σχετικά με καταβολές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ανάρτηση των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων εισφορών ΕΦΚΑ 2017 για δικηγόρους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την επικύρωση των ανωτέρω.

Μετά ταύτα, ομόφωνα αποφασίστηκε η κατάθεση αίτησης ακύρωσης εκ μέρους του ΔΣΛ και του Προέδρου του ΔΣΛ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ως προς τη διαδικασία της εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης, αποφασίστηκε -επίσης ομόφωνα- να καταρτιστεί σχετικός κατάλογος, βάσει του οποίου το σχετικό εξώδικο έγγραφο θα συνυπογραφεί καταρχάς από τον Πρόεδρο και τα δεκατέσσερα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, και ακολούθως από τα λοιπά μέλη του ΔΣΛ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ