Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 10.04.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα10 Απριλίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 356

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα στις 10 Απριλίου 2017, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 14:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :
1. Διανομή ποσού ειδικής εισφοράς άρθρου 200.
2. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ