Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 17.11.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 686

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στίς 17 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :
1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
2. Τήρηση Δεοντολογίας από μέρους συναδέλφων κατά την ανάληψη υπόθεση που χειριζόταν προηγούμενα άλλος δικηγόρος. Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γ. Γραμματέας.
3. Εκδοση νέου τύπου δικηγορικής ταυτότητας για τα μέλη του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.
4. Επιλογή διπλογραφικού προγράμματος λογιστηρίου του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας. – Συμβουλευτική πρόταση του υπαλλήλου του ΔΣΛ Αχιλλέα Νούλα.
5. Δημοσίευση αγγελίας περί παροχής νομικών συμβουλών κλπ σε εφημερίδα Ελευθερία, -Αντιμετώπιση. Εισηγητές: Α) Ανδ.Ανδριτσόπουλος, Ι.Γιαγλαρας, Β.Μπαμπουκλή, Φ.Γκάγκα, Φ.Γιαννούλας. Β) Δ. Μίγα.
6. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ