Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 28.09.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 27 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 761 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Aνακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.
(Εργασίες Συντονιστικής Επιτροπής 22 Σεπ., Ολομέλεια αιτήσεις ακύρωσης ΣΤΕ ασφαλιστικό , POS κλπ)

2. Κατάρτιση εκλογικού καταλόγου αρχαιρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. (άρθρο 103 παρ.3 του Ν4194/2013)

3. Ανοιγμα προσφορών Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση οθονών στο Δικαστικό Μέγαρο και Μέγαρο Δικηγόρων του ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης πινακίου σύμφωνα με την από 14-09-2017 προκήρυξη του ΔΣΛ.
Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γεν. Γραμματέας ΔΣΛ

4. Σύμβαση υπαλλήλου ΔΣΛ μετά το πέρας της δοκιμαστικής απασχόλησης.
Εισηγητής: Χρήστος Μπραζιώτης, Σύμβουλος.

5.Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ