Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 14.09.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ       

 Λάρισα 13 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 742

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

 Καλείστε να προσέλθετε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ : 

  1. Aνακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου. (Συζήτηση στην Ολομέλεια για ταχύτητα και ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης κλπ). 

         2. Διορισμός 3 Μελών για την Επιτροπή Επιλογής (άρθρο 43 παρ.2β,β του Ν 4194/2013)για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Τυρνάβου. 

          3. Πρόταση από Νομική Βιβλιοθήκη για Διεξαγωγή Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου στη Λάρισας. 

         4. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ