Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 25.07.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 25 Ιουλ. 2017
Αριθμ. πρωτ. 662.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα 25 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :
1.Ενημέρωση επι των εργασιών (POS κλπ) και επικύρωση της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στη συνεδρίαση της 24-07-2017.
2. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ