1ο Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δ.Σ.Λ. – Επιλογή μελών ομάδων εργασίας

Την 18η Απριλίου 2018 και στα γραφεία του Δ.Σ.Λ. έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κατά την οποία ορίστηκαν τα μέλη των ομάδων εργασίας, απο όσους συναδέλφους είχαν δηλώσει επιθυμία συμμετοχής σε αυτές.

Δείτε το σχετικό Πρακτικό στο συνημμένο αρχείο.

Scan 19 Απρ 2018, 13_39

Συνημμένα αρχεία:
Scan 19 Απρ 2018, 13_39
Scan 19 Απρ 2018, 13_39 (515 KB)