Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 06.02.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
               Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O Σ
                                                       Λάρισα 5 Φεβρουαρίου 2018
                                                        Aριθμ. πρωτ.  127.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με ΘΕΜΑΤΑ:

1)  Ορισμός νέου Διαχειριστή Υπευθύνου Λειτουργίας Ιστότοπου λειτουργίας Δ.Σ.Λ. (Εισηγητής ο κ.  Ανδρέας Ανδριτσόπουλος).

2)  Θεσμοθέτηση άμισθης θέσης Συντονιστή Ενημέρωσης ανοιχτού τομέα DSLAR ( εισήγηση-αίτηση των κ.κ. Αντωνίου Γραβάνη, Φώτιο Αστερίου, Βασιλείου Βράκα, Πέτρου Δημοβέλη και Κυριάκου Σουλακούδη). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ