Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 25.01.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                         Λάρισα 23 Ιανουαρίου 2017
Αριθμ. πρωτ.  41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις  25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου (Συντονιστική 21-01-2017 κλπ). 

2. Απολογισμός έτους 2016. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, Ταμίας Δ.Σ.

3. Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Εισηγητής: Ανδρέας Ανδριτσόπουλος.

4. Επιλογή προμηθευτή φωτοτυπικού μηχανήματος Βιβλιοθήκης ΔΣΛ κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.

5. Υπηρεσιακά θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ