Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 27.04.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                               Λάρισα, 25 Απριλίου 2017
                                                                     Αριθμ. πρωτ. 394

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε στις 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Aνακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.

-Εργασίες Συντονιστικής Επιτροπής 21-04-2017 (POS, παροχή νομικής βοήθειας κλπ).

-Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή. 

2.Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου ΔΣΛ. Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γ. Γραμματέας. 

3. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ