Ενημερωτικό σημείωμα για συνεδρίαση Δ.Σ. – 17.11.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 18 Noεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την 17 Noεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
2. Τήρηση Δεοντολογίας από μέρους συναδέλφων κατά την ανάληψη υπόθεση που χειριζόταν προηγούμενα άλλος δικηγόρος. Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γ. Γραμματέας.
3. Έκδοση νέου τύπου δικηγορικής ταυτότητας για τα μέλη του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.
4. Επιλογή διπλογραφικού προγράμματος λογιστηρίου του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας. – Συμβουλευτική πρόταση του υπαλλήλου του ΔΣΛ Αχιλλέα Νούλα.
5. Δημοσίευση αγγελίας περί παροχής νομικών συμβουλών κλπ σε εφημερίδα Ελευθερία, -Αντιμετώπιση. Εισηγητές: Α) Ανδ.Ανδριτσόπουλος, Ι.Γιαγλαρας, Β.Μπαμπουκλή, Φ.Γκάγκα, Φ.Γιαννούλας. Β) Δ. Μίγα.
6. Υπηρεσιακά Θέματα.


-Επί του 1ου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δημήτριος Κατσαρός, προέβη σε ενημέρωση αναφορικά με:

α) Τις εκτιμήσεις των δικηγορικών συλλογικών οργάνων σχετικά με την αλλαγή στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
β) Τη θετική έκβαση της υπόθεσης αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος εκ μέρους φυσικού προσώπου και εταιρίας στη Λάρισα. Η εν λόγω εταιρία ήδη διέκοψε, σύμφωνα με έγγραφη δήλωσή της προς τον ΔΣΛ, τη μίσθωση των γραφείων της, τα οποία εκκένωσε.
γ) Τη σύνοδο της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λάρισας την 06.12.2016.
δ) Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας την 29.11.2016 με θέμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δ.Μ.Λ.».

-Επί του 2ου θέματος, ο Εισηγητής αναφέρθηκε στον πολλαπλασιασμό των καταγγελιών εκ μέρους συναδέλφων για περιστατικά αθέμιτης ανάληψης υποθέσεων που αυτοί χειρίζονταν, δίχως προηγούμενη ενημέρωσή τους, με αποκορύφωμα σε κάποιες περιπτώσεις να εμφανίζονται στο ακροατήριο εκπροσωπούντες τον ίδιο εντολέα, τόσο ο αρχικός συνήγορος όσο και ο μετέπειτα.
Με γνώμονα τα όσα σαφή προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων στο άρθρο 21 εδ. α, β, γ και με δεδομένο ότι η τήρησή του αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των δικηγόρων βάσει του άρθρου 41 εδαφ. α Κώδικα περί Δικηγόρων, και προς αποφυγή διενέξεων αλλά και πειθαρχικών αναφορών, προτάθηκε η καθιέρωση εντύπου συγκατάθεσης για την ανάληψη μιας υπόθεσης από άλλο δικηγόρο στην οποία θα επισημειώνεται η τυχόν ύπαρξη ή μη επιφυλάξεων για οφειλή του εντολέα. Υπόδειγμα του εν λόγω εντύπου συγκατάθεσης να αναρτηθεί προσεχώς στον ιστότοπο του ΔΣΛ. Η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η ενημέρωση των μελών επί του παραπάνω ζητήματος και με ενημερωτική εκδήλωση απευθυνόμενης προς όλα τα μέλη του ΔΣΛ με θέμα τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

-Επί του 3ου θέματος, ο Εισηγητής πρότεινε την αντικατάσταση της ταυτότητας δικηγόρου από νέου τύπου μαγνητική κάρτα επί της οποίας θα είναι αποτυπωμένα όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία ταυτότητας και με την οποία θα παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους χώρους δικηγόρων (αναμονής και υγιεινής) στο Δικαστικό Μέγαρο. Η λήψη απόφασης αναβλήθηκε προκειμένου να προσκομιστούν περισσότερα τεχνικά στοιχεία, ιδίως ως προς τη διαδικασία που θα απαιτηθεί.

-Επί του 4ου θέματος, αναγνώσθηκε η ως ανω συμβουλευτική πρόταση για το καταλληλότερο πρόγραμμα διπλογραφικής τήρησης λογιστικών βιβλίων του ΔΣΛ, με ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών αναλύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσφοράς με προτεινόμενη ως τεχνικά βέλτιστη και πιο αποδοτική την προσφορά της εταιρίας Prolink. Κατόπιν, ο Εισηγητής ανέλυσε το οικονομικό σκέλος των προσφορών και εισηγήθηκε την προμήθεια εξειδικευμένου διπλογραφικού συστήματος από την εταιρία Prolink (σύμφωνα και με την ως ανω συμβουλευτική πρόταση). Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή και αναμένεται το νέο σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από 01.01.2017.

-Επί του 5ου θέματος, έγιναν γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που προβαίνει στην καταχώριση της επίμαχης αγγελίας. Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο Γλυφάδας Αττικής που ασχολείται κυρίως με παραφυσικές υπηρεσίες (μέντιουμ). Αποφασίστηκε η παραπομπή της υπόθεσης στον ΔΣΑ λόγω τοπικής αρμοδιότητας για να προβεί στις κατά νόμο ενέργειες σε περίπτωση τυχόν αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος.

-Επί του 6ου θέματος, υπήρξε ενημέρωση και λήψη αποφάσεων υπηρεσιακής φύσως όπου απαιτείτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ