Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 11.10.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                     Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 624                 
.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στίς11Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Επιλογή προσφοράς για την έκδοση του βιβλίου ιστοριογραφίας του ΔΣΛ. Εισηγητής:Τρύφων Τσάτσαρος, Α’ Αντιπρόεδρος.
  3. Ποινική αντιμετώπιση δραστηριότητας (αντιποίηση δικηγορίας) κατά Κ.Βασιλόπουλου. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, Ταμίας.
  4. Λήψη περαιτέρω μέτρων από πλευράς ΔΣΛ ενόψει αγωγών Γ.Μπαρτζώκη κατά πολιτών στην Ελληνική Επικράτεια. Εισηγητής: Ιωάννης Γιαγλάρας, Σύμβουλος.
  5. Υπηρεσιακά θέματα.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ