Ενημερωτικό σημείωμα για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 24.10.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 24 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απρόκλητη επίθεση μέλους ΔΣ κατά του Προέδρου του ΔΣΛ εντός του γραφείου του στο Μέγαρο Δικηγόρων.

2. Αίτηση δικηγόρου Φαίδρας Γκάγκα για χορήγηση διαφόρων εγγράφων του ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ

________________________________________________

-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κατσαρός, προέβη σε ενημέρωση αναφορικά με τρέχοντα και υπηρεσιακά θέματα.
-Επί του 1ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κατσαρός ανέγνωσε προσωπική του δήλωση με την οποία προέβη σε αναλυτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα διαδραματισθέντα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 εντός του γραφείου του στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας. Στη δήλωσή του, η οποία καταχωρήθηκε αυτολεξεί στα πρακτικά, ο Πρόεδρος του ΔΣΛ καταγγέλλει εξυβριστική και σωματική επίθεση (βίαιο σπρώξιμο) που δέχτηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τον επισκέφτηκε στο γραφείο του στο Σύλλογο «για επείγον ζήτημα» και απαιτούσε από τον ίδιο τον Πρόεδρο (και όχι από τη γραμματεία του Συλλόγου) να πρωτοκολλήσει (ο Πρόεδρος) άμεσα αίτησή του για χορήγηση εγγράφων και να χορηγήσει πάραυτα αιτούμενα έγγραφα, αν και ενημερώθηκε για την ύπαρξη σοβαρού κωλύματος εκ μέρους του Προέδρου (κηδεία μητέρας συναδέλφου εντός 15 λεπτών από τη συνάντηση). Ο Πρόεδρος μετά το σπρώξιμο που δέχτηκε, έσκισε την αίτηση που κρατούσε στα χέρια του, πιστεύοντας εύλογα και δικαιολογημένα (όπως αναφέρεται στη δήλωση) ενόψει και των όσων έλαβαν χώρα προηγουμένως, ότι η κατατεθείσα στο γραφείο του αίτηση χορήγησης εγγράφων και το προς αυτόν αίτημα της αμέσου πρωτοκόλλησης αυτής και της αυθωρεί και παραχρήμα παράδοσης των εγγράφων, ήταν προσχηματικό και το όλο επεισόδιο προβοκατόρικο. Με άλλα λόγια η παραπάνω ενέργειά του αποτελούσε μια συμβολική απάντηση στην προαναφερθείσα προσβλητική συμπεριφορά σε βάρος της θεσμικής ιδιότητας ως Προέδρου του ΔΣΛ. Επισημάνθηκε ότι το μέλος του Δ.Σ. (άνευ σχετικής ενημέρωσης κατά το κλείσιμο της συνάντησης με τον Πρόεδρο) συνοδευόταν από έτερο μέλος του Δ.Σ. -δίκην μάρτυρα- σε ένα συμβάν που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας στημένης προβοκάτσιας προεκλογικού χαρακτήρα και σε χρονικό συσχετισμό με παρόμοια θλιβερή υπόθεση.

Μετά την ανάγνωση της δήλωσης, ζητήθηκε από τα δύο εν λόγω μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν επί αυτής. Το άμεσα εμπλεκόμενο πρόσωπο αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το συμβάν, αναφερόμενο σε σχετική εξώδικη διαμαρτυρία του. Το έτερο μέλος του Δ.Σ. προέβη σε εκ νέου εξιστόρηση των διαδραματισθέντων διαφωνώντας με τον Πρόεδρο ως προς τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, που εν πολλοίς επιβεβαίωσε, παραδέχθηκε την ύπαρξη «κίνησης προς την πλευρά του προέδρου» διαψεύδοντας όμως την ύπαρξη «σωματικής επαφής».

Η συζήτηση του θέματος ολοκληρώθηκε με τοποθέτηση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκφραση αποριών προς τα εμπλεκόμενα μέλη σε σχέση με τις ενέργειές τους κατά το επίμαχο συμβάν.

-Επί του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Τσάτσαρο που προέβη σε ενδελεχή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το νομικό καθεστώς, τους σκοπούς και το έργο του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙΝΚΑΔΙΛ), που είναι αστική εταιρία που συστήθηκε κατόπιν σύμπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (51%) και του Επιμελητηρίου Λάρισας (49%). Από την ενημέρωση και τις διευκρινιστικές απαντήσεις που ακολούθησαν, προέκυψε ότι η διενέργεια των τελευταίων εκλογών του ΙΝΚΑΔΙΛ την 21.09.2017 έλαβαν χώρα απολύτως σύννομα και τηρηθέντων (ως εκ περισσού καθότι η αστική εταιρία δεν υπόκειται σε τέτοιους) των κανόνων δημοσιότητας μέσω αναρτήσεων στον ιστότοπο του ΙΝΚΑΔΙΛ (www.inkadil.gr). Στη νέα διοίκηση εκ μέρους του ΔΣΛ συμμετέχουν οι κ.κ. Δημήτριος Κατσαρός, Τρύφων Τσάτσαρος (που συμμετείχαν και στην προηγούμενη σύνθεση του Δ.Σ. του ΙΝΚΑΔΙΛ), ενώ στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Χρήστου Νότα, εξελέγη ο ταμίας του ΔΣΛ κ. Γεώργιος Νασιακόπουλος. Επιπλέον διευκρινίστηκε ότι τα μέλη της διοίκησης του ΙΝΚΑΔΙΛ δεν δικαιούνται αποζημίωση ή αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ από συστάσεως του Ινστιτούτου έως και σήμερα δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ από το ΙΝΚΑΔΙΛ υπό οιαδήποτε άλλη μορφή (οδοιπορικά, έξοδα παράστασης κλπ).

Από τη συζήτηση του θέματος εξήχθη το συμπέρασμα ότι ουδέν ζήτημα τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας και του νόμου τίθεται. Ακολούθησε ομόφωνη απόφαση (κατόπιν σχετικής εισήγησης του ταμία ΔΣΛ κ. Γ. Νασιακόπουλου) για εφεξής δημοσίευση των σχετικών ενημερώσεων και προσκλήσεων Γενικής Συνέλευσης του ΙΝΚΑΔΙΛ και στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας προς αποφυγή οιασδήποτε αρνητικής υπόνοιας.

Η αίτηση  χορήγησης εγγράφων θα εξεταστεί αρμοδίως από το ΔΣ του ΙΝΚΑΔΙΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ