Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 09.09.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                     Λάρισα , 08 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ.
 532  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε την 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Εισήγηση Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του διοικητικού υπαλλήλου του ΔΣΛ –Απόφαση σύμφωνα με το  95 παρ.1εδ.ιγ του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).
  3. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ