Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ-23.10.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   Λάρισα 22 Οκτωβρίου 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με ΘΕΜΑΤΑ:

1.Απρόκλητη επίθεση μέλους ΔΣ κατά του Προέδρου του ΔΣΛ εντός του γραφείου του στο Μέγαρο Δικηγόρων.

2.Αίτηση δικηγόρου Φαίδρας Γκάγκα για χορήγηση διαφόρων εγγράφων του ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ