Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ -20.02.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O Σ

Λάρισα 16 Φεβρουαρίου 2018

Aριθμ. πρωτ. 156.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς  τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με ΘΕΜΑΤΑ

Α΄Ανακοινώσεις Προέδρου – Υπηρεσιακά θέματα

α) Κτηματολόγιο (ενημερωτική επιστολή στα ΜΜΕ).

β) Αποτίμησης Διημερίδας.

γ) Έναρξη διαδικασίας πλήρωσης πειθαρχικών Συμβουλίων.

δ) Αίτηση ερασιτεχνικής σκηνής για χρηματοδότηση.

ε) Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στις 23.2.2018

στ) Προαγωγές Δικηγόρων.

ζ) Ημερίδα για το Κτηματολόγιο.

η) Ημερίδα για τα προσωπικά δεδομένα.

θ) Συνέδριο για το ποινικό δίκαιο (δόλος & αμέλεια).

ι) Ημερίδα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

ια) …….

ιβ) …….

1. Προϋπολογισμός 2018. Εισηγήτρια Φαίδρα Γκάγκα.

2. Ορισμός δικηγόρων στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Π.Ε. Λάρισας.

3. Συγκρότηση Επιτροπών κατ’ άρθρ. 95 παράγραφος 3 του Κώδικα Δικηγόρων.

α/ Εισήγηση κ. Χρήστου Μπραζιώτη

β/ Αίτηση-Εισήγηση των Α.Γραβάνη – Φ.Αστερίου – Π.Δημοβέλη – Β. Βράκα και Σ.Σουλακούδη.

4. Αίτηση Συλλόγου Αθλουμένων Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας

Έγκριση προϋπολογισθείσης δαπάνης.

5. Ασφαλιστικές Εισφορές – Ρύθμιση οφειλών. Εισηγητής Ευάγγελος Διανελλάκης.

6. Αιτηση Α.Γραβάνη – Φ.Αστερίου – Π.Δημοβέλη – Β. Βράκα και Σ.Σουλακούδη με θέμα «Δραστηριοποίηση του Δ.Σ.Λ. σε συνεργασία με το ΙΝΚΑΔΙΛ (Εισηγητές οι αιτούντες).

7. Ορισμός εκπροσώπου του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του ΙΝΚΑΔΙΛ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ