Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 21.12.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O Σ

Λάρισα 20 Δεκεμβρίου 2017
Aριθμ. πρωτ. 1027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με ΘΕΜΑΤΑ:

1. Ενημέρωση Προέδρου
• Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στις 18.12.2017
• Επικύρωση απόφασης του Συλλόγου Δικηγόρων της ΕΚΧΑ για αποχή από τα καθήκοντά τους – Αποχή δικηγόρων από δίκες με αντίδικο την ΕΚΧΑ ΑΕ.

2. Υπηρεσιακά Θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ