Πρωτοδικείου

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για την παράταση προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 16.03.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ     Π Ρ Α Ξ Η           /2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Την με Αριθμ. […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 05.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 128/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 4992/23-1-2021 ( ΦΕΚ Β 186/23-1-2021) […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών των (αρχικών) δικασίμων της 28.01.2021 και 04.02.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Προσδιορισμός ΑΝΑΚΟΠΕΣ από 28-1, 4-2 2021 129

Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας των αρχικών δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2021 που επαναπροσδιορίστηκαν προς συζήτηση

Δείτε τα πινάκια στα συνημμένα αρχεία ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19      

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 29.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΣΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 29-01-2021

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων τακτικής – εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2020

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΕΣΕΙΣ 96 ΠΡΑΞΗ 8 -12- 2020 (2) Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΕΣΕΙΣ 95 ΠΡΑΞΗ 1 -12- 2020 (2)

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2020

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ 94 ΠΡΑΞΗ 15-12- 2020 (3) Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ 93 ΠΡΑΞΗ 8 -12- 2020 (2) Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ 92 ΠΡΑΞΗ 1 -12- 2020 (1)

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών τακτικής της (αρχικής) δικασίμου της 15.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ 91 ΠΡΑΞΗ 15-12- 2020

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 22.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδιορισμός 22-1-2021(σχεδιο Β με ΟΛΕΣ ΚΥΑ)

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής (αυτοκινητικών – εργατικών – ανακοπών) της (αρχικής) δικασίμου της 07.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 79 Προσδιορισμός από 7-1 80Προσδιορισμός από 7-1-21 81 Προσδιορισμός από 7-1

Διευκρινιστική ανακοίνωση της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη σχετικά με την υπ’ αριθμ. 55/2021 πράξη για τη διαδικασία διαμεσολάβησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 «Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών της (αρχικής) δικασίμου της 07.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 77/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 2/2-1-2021 ( ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 15.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 75/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 2/2-1-2021 ( ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) «Έκτακτα […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 57 Προσδιορισμός για 4-2-21 58 Προσδιορισμός για 18-2-21 59 Προσδιορισμός για 25-2-21 60 Προσδιορισμός για 1-4-21 61 Προσδιορισμός για 22-4-21 62 Προσδιορισμός για 3-6-21 63 Προσδιορισμός για 17-6-21

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας εργατικών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 49 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4-2-21 50 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 11-2-21 51 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-2-21 52 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-2-21 53 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4-3-21 54 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 11-3-21

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας μισθωτικών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 48 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-3-21  

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας αυτοκινητικών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 46 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 11-2-21 47 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4-3-21    

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας διατροφών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 1-3-21 16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 8-3-21 17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 8-3-21 18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 22-3-21  

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας γαμικών διαφορών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 12-4-21 13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 19-4-21 14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 17-5-21

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 11ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 1-3-21 10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 5-4-21

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των (αρχικών) δικασίμων 04.12.2020, 11.12.2020 και 18.12.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία Οίκοθεν προσδιορισμός 4-12-2020 Οίκοθεν προσδιορισμός 11-12-2020 Οίκοθεν προσδιορισμός 18-12-2020 ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών των (αρχικών) δικασίμων 19.11.2020 και 26.11.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία   Προσδιορισμός ανακοπών για 21-1-21 ΟΡΘΟ Προσδιορισμός ανακοπών για 27-5-21 Προσδιορισμός ανακοπών για 22-4-21 Προσδιορισμός ανακοπών για 13-5-21

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τις αγωγές που εμπίπτουν στην υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβησης

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας μηνός Νοέμβριου 2020 που επαναπροσδιορίστηκαν με τις με αριθμό 427/2020 έως 440/2020 Πράξεις της Πρόεδρου Πρωτοδικών Λάρισας

Δείτε τα πινάκια στα συνημμένα αρχεία  

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών, ανακοπών και εφέσεων ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων απο 30.10.2020 έως 30.11.20200

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία Προσδιορισμός ανακοπών για 7-1-21 Προσδιορισμός ανακοπών για 15-4-21 Προσδιορισμός ανακοπών για 1-4-21 Προσδιορισμός ανακοπών για 4-3-21 Προσδιορισμός ανακοπών για 4-2-21 Προσδιορισμός απαλλοτριώσεων για 25-2-21 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 416 ορθο ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 415 ορθο ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ AYTOKINHTA 414 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ AYTOKINHTA 413 ορθο Προσδιορισμός εργατικών για 4-2-21 Προσδιορισμός εργατικών […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης Αγωγής Τακτικής διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου της 17.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 402 /2020 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) ι) τη µε στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020 ΚΥΑ που αφορά […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης Αιτήσεων Εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων 03.11.2020, 10.11.2020 και 17.11.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 3-11-20 (1) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 3-11-20 & 10-11-2020 (2 ) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 17-11-20 (3)

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης Εφέσεων Τακτικής – Εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων 03.11.2020 και 10.11.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (4) ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (3) ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (2) ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (1)  

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 07.01.2021 (παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 377/2020 όμοιας)

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων διατροφών της (αρχικής) δικασίμου της 16.11.2020 για την δικάσιμο της 15.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 389/2020 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) ι) τη µε στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020 ΚΥΑ που αφορά κανόνες […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων διατροφών της (αρχικής) δικασίμου της 09.11.2020 για την δικάσιμο της 08.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 388/2020 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) ι) τη µε στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020 ΚΥΑ που αφορά κανόνες […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων διατροφών των (αρχικών) δικασίμων της 02.11.2020 και 09.11.2020 για την δικάσιμο της 01.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 387/2020 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) ι) τη µε στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020 ΚΥΑ που αφορά κανόνες […]