Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εργατικών αγωγών των (αρχικών) δικασίμων της 07.01.2021

Δείτε τις  υπ” αρ. 244/2021, 262/2021, 263/2021, 264/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εργατικών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 στα συνημμένα αρχεία

ΑΠΟ 11-2 (1)

ΑΠΟ 18-2 (1)

ΑΠΟ 4-2 (1)

14-1 ΓΙΑ 13-5 ΚΑΙ 20-5

Συνημμένα αρχεία:
14-1 ΓΙΑ 13-5 ΚΑΙ 20-5
14-1 ΓΙΑ 13-5 ΚΑΙ 20-5 (38 kB)
ΑΠΟ 11-2 (1)
ΑΠΟ 11-2 (1) (41 kB)
ΑΠΟ 18-2 (1)
ΑΠΟ 18-2 (1) (39 kB)
ΑΠΟ 4-2 (1)
ΑΠΟ 4-2 (1) (42 kB)