Πρωτοδικείου

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων τακτικής (εφέσεις) και εκουσίας διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πράξη Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εφέσεων Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 2/2/2021. Από ημερ. 2-2-2021 κλικ εδώ (αρχείο Word) Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Εκούσιας δικαιοδοσίας Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 2/2/21, 9/2/21, 16/2/2021. Από ημερ. 2-2-2021 κλικ εδώ (αρχείο .doc) Από ημερ. 9-2-2021 κλικ εδώ […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας (διατροφών, ανακοπών, γαμικών, εργατικών, αυτοκινητικών, μισθώσεων) των (αρχικών) δικασίμων μηνός Μαρτίου 2021

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/3/2021, 8/3/2021, 22/3/2021. Από ημερ. 1-3-2021 κλικ εδώ (αρχείο .doc) Από ημερ. 8-3-2021 κλικ εδώ (αρχείο .doc) Από ημερ. 22-3-2021 κλικ εδώ (αρχείο .doc) Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων της 02.02.2021, 09.02.2021 και 16.02.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία Οίκοθεν προσδ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΑΞΗ -2021

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων ειδικής διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 11.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 242/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 1293/8-1-2021 ( ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) «Έκτακτα […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την ορθή επανάληψη – συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 236/2021 Πράξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Λάρισα 12/4/2021 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ       ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 287/2021           Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.236/2021 πράξημας Συμπληρώνουμε την ανωτέρω πράξη μας με την καταχώρηση σε αυτήν της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΜΕΙ 73/2021 υποθέσεως που δεν δικάστηκε κατά τη δικάσιμο της 4/3/2021 στη δικάσιμο της 15/4/2021, κατά την οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την ορθή επανάληψη – συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 81/2021 Πράξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Λάρισα 12/4/2021 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ       ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 286/2021           Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.81/2021 πράξημας Συμπληρώνουμε την ανωτέρω πράξη μας με την καταχώρηση σε αυτήν της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΜΕΙ 735/2020 υποθέσεως που δεν δικάστηκε κατά τη δικάσιμο της 7/1/2021 στη δικάσιμο της 3/6/2021, κατά την οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας διατροφών των (αρχικών) δικασίμων 11.01.2021 και 01.02.2021

Δείτε τις υπ” αρ. 239/2021, 255/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 στα συνημμένα αρχεία 11-1 ΓΙΑ 10-5 ΑΠΟ 1-2

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας διατροφών των (αρχικών) δικασίμων 08.02.2021 και 15.02.2021

Δείτε τις υπ” αρ. 256/2021, 257/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 στα συνημμένα αρχεία ΑΠΟ 15-2 (2) ΑΠΟ 8-2 (1)

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εργατικών αγωγών των (αρχικών) δικασίμων της 07.01.2021

Δείτε τις  υπ” αρ. 244/2021, 262/2021, 263/2021, 264/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εργατικών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 στα συνημμένα αρχεία ΑΠΟ 11-2 (1) ΑΠΟ 18-2 (1) ΑΠΟ 4-2 (1) 14-1 ΓΙΑ 13-5 ΚΑΙ 20-5

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ειδικής διαδικασίας απαλλοτριώσεων της (αρχικής) δικασίμου 25.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 267/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Τη με αριθμό ΚΥΑ 9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) «Έκτακτα […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης μισθωτικών αγωγών της (αρχικής) δικασίμου της 25.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 266/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) «Έκτακτα […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας αυτοκινητικών της (αρχικής) δικασίμου 14.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 243/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 1293/8-1-2021 ( ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) «Έκτακτα […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων 04.02.2021, 18.02.2021 και 25.02.2021

Δείτε τις πράξεις 270/2021, 271/2021, 272/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19, στα συνημμένα αρχεία ΑΠΟ 25-2 (2) ΑΠΟ 18-2 ΑΠΟ 4-2

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 12.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ     Π Ρ Α Ξ Η284 /2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας ΟργανισµούΔικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριοαρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Την με αριθμό ΚΥΑ: Δ1α/ΓΠοικ/20651 […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας (γαμικών) των (αρχικών) δικασίμων 18.01.2021, 25.01.2021, 08.02.2021 και 15.02.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία  

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας (μισθωτικών) των (αρχικών) δικασίμων 21.01.2021, 28.01.2021 και 18.02.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία  

Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας της αρχικής δικασίμου της 06.04.2021 που επαναπροσδιορίστηκαν προς συζήτηση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (1)

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 12.04.2021

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ       Π Ρ Α Ξ Η    275 /2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ειδικής διαδικασίας απαλλοτριώσεων των (αρχικών) δικασίμων 28.01.2021 και 25.02.2021 για την 22.04.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ από 25-2 ΓΙΑ 22-4 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ από 28-1 ΓΙΑ 22-4

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων τακτικής – εκουσίας της (αρχικής) δικασίμου της 12.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 202 /2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 2/2-1-2021 (ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) […]

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων της 12.01.2021, 19.01.2021 και 26.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΑΞΗ -2021

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών τακτικής των (αρχικών) δικασίμων της 12.01.2021, 19.01.2021 και 26.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -2021 Οίκοθεν προσδ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ -2021

Ενημέρωση απο την Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Διαδικασιών του Πρωτοδικείου Λάρισας για τη ματαιωθείσα λόγω σεισμού δικάσιμο της 04.03.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 11/3/2021 Πληρ: Βασιλική Γούλα Αριθμ. Πρωτ: 258 Τηλ: 2410-536828   ΠΡΟΣ TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σχετικά με τις δικασίμους της Πέμπτης 4-3-2021 Ειδικής διαδικασίας (Αυτοκινήτων, Εργατικών και Ανακοπών) οι οποίες ματαιώθηκαν λόγω μη λειτουργίας των Δικαστηρίων εξαιτίας του σεισμού, ενημερώνουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους ότι ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων […]

Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας της αρχικής δικασίμου της 02.03.2021 που επαναπροσδιορίστηκαν προς συζήτηση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2021  

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για την παράταση προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 16.03.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ     Π Ρ Α Ξ Η           /2021 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Την με Αριθμ. […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 05.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 128/2021 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. 2) Την με αριθμό ΚΥΑ 4992/23-1-2021 ( ΦΕΚ Β 186/23-1-2021) […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών των (αρχικών) δικασίμων της 28.01.2021 και 04.02.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Προσδιορισμός ΑΝΑΚΟΠΕΣ από 28-1, 4-2 2021 129

Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας των αρχικών δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2021 που επαναπροσδιορίστηκαν προς συζήτηση

Δείτε τα πινάκια στα συνημμένα αρχεία ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19      

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 29.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΣΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 29-01-2021

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων τακτικής – εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2020

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΕΣΕΙΣ 96 ΠΡΑΞΗ 8 -12- 2020 (2) Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΕΣΕΙΣ 95 ΠΡΑΞΗ 1 -12- 2020 (2)

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2020

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ 94 ΠΡΑΞΗ 15-12- 2020 (3) Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ 93 ΠΡΑΞΗ 8 -12- 2020 (2) Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ 92 ΠΡΑΞΗ 1 -12- 2020 (1)

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών τακτικής της (αρχικής) δικασίμου της 15.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο Οίκοθεν προσδ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ 91 ΠΡΑΞΗ 15-12- 2020