Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΑΙΤΙΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/8 , ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/8, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/8 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/8 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

ΣΗΜ: Οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση (αρθρ.242 ΚΠΟΛΔ παρ.2)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ