Ανακοίνωση του Τμήματος Ασφαλσιτικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας για τις συναινετικές εξαλείψεις προσημειώσεων απο 01-15/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, στο Πρωτοδικείο Λάρισας στο Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2022 έως και 15/08/2022 θα γίνονται συναινετικές εξαλείψεις προσημειώσεων κατά τις παρακάτω ημέρες:

Τρίτη 02/08/2022, Πέμπτη 04/08/2022, Τρίτη 09/08/2022 και Πέμπτη 11/08/2022.

Από τις 16/08/2022 και μετά θα γίνονται κανονικά οι εξαλείψεις από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Υπενθυμίζουμε ότι χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού νωρίτερα στο τηλέφωνο 2410258150.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων