Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας (διατροφών, ανακοπών, γαμικών, εργατικών, αυτοκινητικών, μισθώσεων) των (αρχικών) δικασίμων μηνός Μαρτίου 2021

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/3/2021, 8/3/2021, 22/3/2021.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, 18/3/21.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Γαμικών διαφορών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 8/3/21, 22/3/21.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εργατικών Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, 11/3/21.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Αυτοκινήτων Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 4/3/21, 11/3/21.

Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό Μισθώσεων Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 18/3/21.