Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας διατροφών των (αρχικών) δικασίμων 11.01.2021 και 01.02.2021

Δείτε τις υπ” αρ. 239/2021, 255/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 στα συνημμένα αρχεία

11-1 ΓΙΑ 10-5

ΑΠΟ 1-2

Συνημμένα αρχεία:
11-1 ΓΙΑ 10-5
11-1 ΓΙΑ 10-5 (40 kB)
ΑΠΟ 1-2
ΑΠΟ 1-2 (41 kB)