Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων τακτικής (εφέσεις) και εκουσίας διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2021

Πράξη Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Εφέσεων Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 2/2/2021.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Εκούσιας δικαιοδοσίας Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 2/2/21, 9/2/21, 16/2/2021.