Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την ορθή επανάληψη – συμπλήρωση της υπ” αριθμ. 81/2021 Πράξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Λάρισα 12/4/2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

286/2021

          Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.81/2021 πράξημας

Συμπληρώνουμε

την ανωτέρω πράξη μας με την καταχώρηση σε αυτήν της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΜΕΙ 735/2020 υποθέσεως που δεν δικάστηκε κατά τη δικάσιμο της 7/1/2021 στη δικάσιμο της 3/6/2021, κατά την οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 81/2021 πράξη μας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών