Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας (διατροφών, ανακοπών, γαμικών, εργατικών, αυτοκινητικών, μισθώσεων) των (αρχικών) δικασίμων μηνός Απριλίου 2021

Πράξη Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/4/2021, 22/4/2021.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Αυτοκινήτων Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/4/21, 8/4/21.

Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Γαμικών διαφορών Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 12/4/21, 19/4/21.

Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Απαλλοτριώσεων Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 22/4/21.

Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Διατροφών Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 5/4/21.

Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Εφέσεων Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 5/4/21.