Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας διατροφών των (αρχικών) δικασίμων 08.02.2021 και 15.02.2021

Δείτε τις υπ” αρ. 256/2021, 257/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Διατροφών Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 στα συνημμένα αρχεία

ΑΠΟ 15-2 (2)

ΑΠΟ 8-2 (1)

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟ 15-2 (2)
ΑΠΟ 15-2 (2) (40 kB)
ΑΠΟ 8-2 (1)
ΑΠΟ 8-2 (1) (43 kB)