Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για την παράταση προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
20210308130531
20210308130531 (51 kB)