Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής (αυτοκινητικών – εργατικών – ανακοπών) της (αρχικής) δικασίμου της 07.01.2021