Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων 21.01.2021 και 28.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟ 21-1
ΑΠΟ 21-1 (44 kB)
ΑΠΟ 28-1
ΑΠΟ 28-1 (44 kB)