Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ειδικής διαδικασίας απαλλοτριώσεων των (αρχικών) δικασίμων 28.01.2021 και 25.02.2021 για την 22.04.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ από 25-2 ΓΙΑ 22-4

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ από 28-1 ΓΙΑ 22-4