Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 25.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
20210119113049
20210119113049 (823 kB)