Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων 04.02.2021, 18.02.2021 και 25.02.2021

Δείτε τις πράξεις 270/2021, 271/2021, 272/2021 πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Φεβρουαρίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19, στα συνημμένα αρχεία

ΑΠΟ 25-2 (2)

ΑΠΟ 18-2

ΑΠΟ 4-2

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟ 18-2
ΑΠΟ 18-2 (49 kB)
ΑΠΟ 25-2 (2)
ΑΠΟ 25-2 (2) (47 kB)
ΑΠΟ 4-2
ΑΠΟ 4-2 (48 kB)