Ενημέρωση απο την Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Διαδικασιών του Πρωτοδικείου Λάρισας για τη ματαιωθείσα λόγω σεισμού δικάσιμο της 04.03.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα 11/3/2021
Πληρ: Βασιλική Γούλα Αριθμ. Πρωτ: 258
Τηλ: 2410-536828

 

ΠΡΟΣ

TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σχετικά με τις δικασίμους της Πέμπτης 4-3-2021 Ειδικής διαδικασίας (Αυτοκινήτων, Εργατικών και Ανακοπών) οι οποίες ματαιώθηκαν λόγω μη λειτουργίας των Δικαστηρίων εξαιτίας του σεισμού, ενημερώνουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους ότι ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων θα γίνει με ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ενέργειες (επαναφορά τους με κλήση ΑΤΕΛΩΣ).
Εκ της γραμματείας της Ειδικής διαδικασίας

Η Προϊσταμένη του τμήματος

Βασιλική Γούλα