Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 22.01.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Οίκοθεν προσδιορισμός 22-1-2021(σχεδιο Β με ΟΛΕΣ ΚΥΑ)