Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών των (αρχικών) δικασίμων της 28.01.2021 και 04.02.2021

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Προσδιορισμός ΑΝΑΚΟΠΕΣ από 28-1, 4-2 2021 129