Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας (μισθωτικών) των (αρχικών) δικασίμων 21.01.2021, 28.01.2021 και 18.02.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

 

Συνημμένα αρχεία:
21-1 ΓΙΑ 17-6
21-1 ΓΙΑ 17-6 (37 KB)
28-1 ΓΙΑ 30-9
28-1 ΓΙΑ 30-9 (37 KB)
ΑΠΟ 18-2
ΑΠΟ 18-2 (41 KB)