Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

57 Προσδιορισμός για 4-2-21

58 Προσδιορισμός για 18-2-21

59 Προσδιορισμός για 25-2-21

60 Προσδιορισμός για 1-4-21

61 Προσδιορισμός για 22-4-21

62 Προσδιορισμός για 3-6-21

63 Προσδιορισμός για 17-6-21