Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας τροποποιητική για τις εργασίες του Πρωτοδικείου μέχρι την 31.05.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   Π Ρ Α Ξ Η 89 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Το άρθρο […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για ορισμό δικασίμων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το διάστημα 01.07.2020 έως και 15.07.2020 και από 01.09.2020 έως και 15.09.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    ΠΡΑΞΗ  Αριθμός   78 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  1)      Το άρθρο 18 του Νόμου 4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86/25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωvοιού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75). 2)      Το άρθρο 34 της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της […]

Συμπληρωματική ανακοίνωση – απάντηση του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Άμεση απάντηση στο αίτημα της προέδρου του Δ.Σ.Λ. – συμπληρωματική ανακοίνωση (σε συνέχεια της από 17.5.2020 ανακοίνωσης) απέστειλε ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 19.5.2020 Αριθμ.Πρωτ. Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας Στη συνέχεια της από 17.5.2020 ανακοίνωσής μας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: α) Θα γίνει, στο υπολειπόμενο διάστημα […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25-5-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-5-2020 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 21-5-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21-5-2020 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25-5-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-5-2020 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020) ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27-5-2020, δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ρ Α Ξ Η 81/2020  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριοαρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. […]

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την επαναλειτουργία των υπηρεσιών από 16.05.2020 έως 31.05.2020

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ.Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, Πρόεδρος Εφετών για την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών το διάστημα από 16.05.2020 έως 31.05.2020 Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 70 / 2020   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ  Αφού έλαβε υπόψη του : 1) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ( ΦΕΚ Β΄ 1857/15.05.2020 ) με […]

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας από 16.05.2020 – 31.05.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 17.5.2020 Αριθμ.Πρωτ. 132 Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας Ενόψει της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 και ειδικότερα το άρθρο 4, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, με τις αναφερόμενες σ΄ αυτό εξαιρέσεις, […]

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1857/15.05.2020) η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων μέχρι και την 31.05.2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’1857/15.05.2020) η ΚΥΑ για την επιβολή του μέτρου της Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό […]

Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ορισμό συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας  Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης, εξέδωσε πράξη για τον ορισμό  συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020 Ακολουθεί το κείμενο της πράξης   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ     466 / 2020   Σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4684/2020, το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄ της από 1.5.2020 (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020) ΠΝΠ και […]

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

Από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Λάρισας  λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση: Σας ενημερώνουμε ότι επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις τακτικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Β’ πινακίου της 17-3-2020 με τον κ. Ζιούνα για τις 2-6-2020 κ έχουν ενημερωθεί οι δικηγόροι των υποθέσεων με προσωπικό e-mail, πλην δύο δικαστικών πληρεξουσίων του ΝΣΚ, που δεν έχουν καταχωρημένα e-mail, η κυρία […]

Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 11.05.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 12.11.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή (11-05-2020) συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων  Λάρισας (δικάσιμος της 12ης Νοεμβρίου 2019, αριθμός πινακίου (7) με κατηγορούμενους τους Ι. Π. & Ε. Χ.), διεκόπη για τη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. Ο Γραμματέας της έδρας Γεώργιος Νούσιας    

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 13-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 13-5-2020, δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 26804/2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 12.05.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 12-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 26804/2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Απάντηση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας στην από 04.05.2020 επιστολή της Προέδρου του Δ.Σ.Λ. για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων κατά την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών

Απάντηση στην υπ’αρ. πρωτ. 239/04.05.2020 επιστολή της Προέδρου του Δ.Σ.Λάρισας απέστειλε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας κ.Δέσποινα Ρασιδάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, με την οποία κάνει δεκτές όλες τις σχετικές προτάσεις του Δ.Σ.Λ. για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων κατά την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του Covid-19 Δείτε την απάντηση στο […]

Απάντηση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας στην από 04.05.2020 επιστολή της Προέδρου του Δ.Σ.Λ. για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων κατά την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών

Απάντηση στην υπ’αρ. πρωτ. 239/04.05.2020 επιστολή της Προέδρου του Δ.Σ.Λάρισας απέστειλε η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ.Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, Πρόεδρος Εφετών, με την οποία κάνει δεκτές όλες τις σχετικές προτάσεις του Δ.Σ.Λ. για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων κατά την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του Covid-19 Δείτε την απάντηση στο […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 11.05.2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11-5-2020 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-20)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  

Πράξη της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για ορισμό ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ.Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, Πρόεδρος Εφετών, εξέδωσε πράξη για τον ορισμό ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020 Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Προτάσεις του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας για την ασφαλή λειτουργία των δικαστικών αρχών και ακροατηρίων

Με αφορμή την προγραμματισμένη για την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, με θέμα «Ενδεδειγμένα μέτρα υγειονομικής προστασίας από τον Covid-19», ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας απέστειλε προς τους Διευθύνοντες το Εφετείο, την Εισαγγελία Εφετών, το Πρωτοδικείο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών, τα Ειρηνοδικεία, τα Πταισματοδικεία του Ν. Λάρισας, επιστολή, κοινοποιούμενη και […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 07.05.2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 7-5-2020 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥNKAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑΔ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-20)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ενημέρωση απο την Διευθύνουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων των άρθρων 33 παρ.6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ.2 του ν. 2717/1999 και διευκρινήσεις για τη συζήτηση από 6.5.2020 των υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   Θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων των άρθρων 33 παρ.6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ.2 του ν. 2717/1999 και διευκρινήσεις για τη συζήτηση από 6.5.2020 των υποθέσεων. Με τα άρθρα δεύτερο και τρίτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 ΚΥΑ (Β΄ 1588) επετράπη από 6.5.2020 η συζήτηση των υποθέσεων στο […]

Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 30.04.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 12.02.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή (30-4-2020) συνεδρίαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας (δικάσιμος της 12ης Φεβρουαρίου 2020, αριθμός πινακίου 2 με κατηγορούμενους τους Χ.Γ, Μ.Κ, Π.Κ, Α.Κ. και αριθμός πινακίου 3 με κατηγορούμενο τον Μ.Τ.), διεκόπη για 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. Ο Γραμματέας της έδρας Κωνσταντίνος Ζούπας    

Αναστολή αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από την άσκηση των καθηκόντων τους

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα τη μη συνέχιση της αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από την άσκηση των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με τη σχτική ανακοίνωση, το Δ.Σ. του Συλλόγου τους, συνιστά την προσοχή των δικαστικών επιμελητών στην ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1588/25-4-2020), η οποία αναφέρει αναλυτικά το πλαίσιο της εν γένει […]

Απόφαση για την λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Τυρνάβου από 28.04.2020 έως και 15.05.2020

Δημοσιεύεται προς ενημέρωση η ανακοίνωση της Υποθηκοφήλακα Τυρνάβου κ. Σταματίας Τζιλιαλή – Δασταυρίδη για την λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Τυρνάβου από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 Δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου για το διάστημα απο 28.04.2020 έως 15.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ρ Α Ξ Η  72/2020  Σύμφωνα με την από 11-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55) άρθρα 5 και 11 και της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ. 26804/25-04-2020 άρθρα τέταρτο και έβδομο (ΦΕΚ Β 1588) περί προσωρινής αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για […]

Νέα ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την συζήτηση των συναινετικών ανακλήσεων- εξαλείψεων – μεταρρυθμίσεων προσημείωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Με την παρούσα, τροποποιούμε την από 27-04-2020 ανακοίνωσή μας ως εξής: Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26807 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας-Υγείας-Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄1588/25-04-2020) και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4684/25-04-2020, σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020  είναι δυνατή […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τη συζήτηση υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από 6.5.2020 έως και 15.5.2020

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΄Ύστερα από την Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804/25.4.2020 κ.υ.α. «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» (Β 1588), για το χρονικό διάστημα από 6.5.2020 […]

Απόφαση για την λειτουργία του Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου/ Ενεχυροφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου Λαρίσης από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

Δημοσιεύεται προς ενημέρωση η ανακοίνωση της Υποθηκοφήλακα Λάρισας κ. Αντιγόνης Σδούγκα για την λειτουργία του Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου/ Ενεχυροφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου Λαρίσης από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 Δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. Β 1588/25.4.2020 ΚΥΑ

Δημοσιεύονται προς ενημέρωση η ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τα προληπτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύουν απο 28.04.2020 και εξής καθώς και την ενημερωτική επιστολή του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας Ειρηνοδίκη κ. Ιωάννη Θεοδωράκη για τις εργασίες που θα πραγματοποιούνται απο σήμερα 28.04.2020 και εξής Δείτε συνημμένα τα σχετικά έγγραφα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1587/25.04.2020) η ΚΥΑ για το καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων κλπ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’1587/25.04.2020) η ΚΥΑ για το «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας”  Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείου για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. Β 1588/25.4.2020 ΚΥΑ – Επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων απο 28.04.2020

Δημοσιεύονται προς ενημέρωση οι μέχρι στιγμής εκδοθείσες ανακοινώσεις των Δικαστικών Αρχών και των Υποθηκοφυλακείων Λάρισας για τα μέτρα και τις εργασίες που θα πραγματοποιούνται απο αύριο 28.04.2020 Συνημμένα θα βρείτε : α) την ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη, β) την υπ’ αριθμ. 68/2020 Πράξη του  Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων Ειρηνοδίκη κ. Αθανασίου […]

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1588/25.04.2020) η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων μέχρι και την 15.05.2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’1588/25.04.2020) η ΚΥΑ για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020. Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27.04.2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 27-4-2020 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ.24403/10-4-2020) ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27.04.2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 27-4-2020 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ.24403/10-4-2020) ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ