Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων Εκουσίας Δικαιοδοσίας των (αρχικών) δικασίμων της 27.03.2020 και 03.04.2020 για την δικάσιμο της 12.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :526 / 2020

Έχοντας υπόψη το Μέρος Ι, άρθρο 74 παρ.2 του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ.εκθ.καταθ.:

1)Η με αριθμ.καταθ.(46/2020) με αιτούντες:Ιωάννη Βολώφ κλπ(άδεια αποποίησης)

2)Η με αριθμ.καταθ.(48/2020) με αιτούντες:Γεώργιο Καρυούδη κλπ(άδεια διενέργειας πρ.

3)Η με αριθμ.καταθ.(50/2020) με αιτούντα:Ιωάννη Μικέδη(κήρ. αξιογράφου ανίσχυρου)

4)Η με αριθμ.καταθ. (60 /2020) με αιτούντες:Χρυσάνθη Σακαβάλα κλπ(άδεια αποποίησης)

5)Η με αριθμ.καταθ. (61 /2020) με αιτούντες:Χρήστο Τσιόναρο κλπ(άδεια εκποίησης)

6)Η με αριθμ.καταθ. (66 /2020) με αιτούσα:Ευαγγελία Τικτοπούλου(άδεια διενέργειας πρ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

καθώς και δύο (2) αιτήσεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ με αριθμ.καταθ: 1)(247/2020) με αιτούσα:Ανθή Μπουζούκη,

2)(345/2020) με αιτούσα:Δήμητρα Γερομιχαλού

των δικασίμων 27-03-2020 και 03-04-2020 ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 12η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα:09.00, στο ακροατήριο του δικαστηρίου (αίθουσα 4), της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα 04-06-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης